• Sabiedriskā labuma balvas komisija;

  • Jūrmalas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa vērtēšanas komisija.