Darbība

 • izvērtē paredzamo darbu veikšanas termiņus un attiecīgos drošības pasākumus, izskata transporta kustības shēmas risinājumus, nepieciešamības gadījumā apseko pilsētas infrastruktūras un labiekārtošanas objektus faktiskās situācijas konstatācijai, nosaka inženiertīklu izbūves un atjaunošanas darbu tehnoloģijas kontroles veidus;
 • izsniedz transporta komunikācijas norobežošanas un rakšanas darbu veikšanas atļauju, ja pēc pieteikuma izvērtējuma netiek konstatētas atbildīgo dienestu pretenzijas vai atkāpes no normatīvajiem dokumentiem.
  Atļauja nedod tiesības veikt būvdarbus, kam nepieciešama būvatļauja.

Rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas sastāvs

 • Komisijas priekšsēdētājs – Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs V.Kurpelis. 
 • Komisijas locekļi:
  • Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas vecākais būvinženieris Mārtiņš Plataiskalns; 
  • Attīstības pārvaldes vides aizsardzības vecākā speciāliste;
  • Pašvaldības policijas vecākais inspektors A.Šēnbergs;
  • Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas kartogrāfijas inženieris K.Gulbis;
  • Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors J.Upmalis;
  • Komisijas darbā pieaicina pārstāvjus no Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”; SIA „Tet”; Akciju sabiedrības „Sadales tīkls”; AS „Gaso”; SIA „Jūrmalas gaisma”; SIA „Jūrmalas siltums”; SIA „Jūrmalas ūdens”; Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas attiecīgā posteņa Jūrmalā; SIA „ELEKTRONS S”.

Dokumenti