Galvenie uzdevumi

  • izstrādā personāla politiku un stratēģiju un vada tās ieviešanu sadarbībā ar Centrālās administrācijas vadību;
  • organizē, vada darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām darbavietām, noformē pieņemšanu darbā;
  • koordinē amatu klasificēšanu un nodrošina amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu;
  • koordinē sadarbību ar arodbiedrībām;
  • sagatavo, aktualizē un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā valsts amatpersonu sarakstus;
  • sadarbojas ar Centrālās administrācijas struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādā apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus;
  • koordinē pašvaldības iekšējo atbalsta procesu nepārtrauktu attīstību un pilnveidošanu resursu un dokumentu vadības jomās;
  • metodoloģiski atbalsta struktūrvienību darbiniekus jaunu procesu ieviešanā un esošo pārveidē, nodrošinot vienotu procesu pārvaldību.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Personāla nodaļas nolikums (2023. gada 25. maija nolikums Nr. 18)

Daļa:

  • Metodoloģijas daļa

Kontakti 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Personāla pārvaldības nodaļa

personals [at] jurmala.lv