Izpilddirektors izdod iekšējus normatīvus aktus Jūrmalas valstspilsētas administrācijai; organizē domes lēmumu izpildi; organizē pašvaldības sociāli ekonomiskās attīstības plāna projekta, publiskā pārskata un budžeta projekta izstrādāšanu un veic citus pienākumus atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikumam.

Arturs Grants

izpilddirektora vietnieka p.i.
arturs.grants [at] jurmala.lv