Jūrmalas osta

Galvenie uzdevumi

saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai.

Jūrmalas ostas pārvaldes valde

Jānis Artemjevs – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs;
Jānis Lagūns – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis; 
Rita Sproģe – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece; 
Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors; 
Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;
Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;
Madars Lasmanis – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks pašvaldību un reģionālās attīstības jautājumos;
Jānis Lediņš – Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks;
Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Biedrības “Jūrmalas Zaļais jahtklubs” valdes loceklis. 

Kontakti

Tīmekļa vietne: www.jurmalasosta.lv