Jūrmalas osta

Galvenie uzdevumi

saskaņā ar Jūrmalas ostas teritorijas plānojumu veido un uztur ostas infrastruktūru, būvē ēkas un būves ostas darbības nodrošināšanai.

Jūrmalas ostas pārvaldes valde

  • Arturs Grants – Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītājs, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs; 
  • Jānis Lagūns – SIA “Jūraslīča zvejnieki” valdes loceklis; 
  • Rita Sproģe – Jūrmalas domes priekšsēdētāja; 
  • Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors; 
  • Andris Maldups – Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta direktors;
  • Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;
  • Madars Laurs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktors; 
  • Guntars Anspoks – Jūrmalas domes deputāts, Jūrmalas ostas pārvaldes valdes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Aivars Vētra – SIA “Jahtu serviss” īpašnieks, Biedrības “Jūrmalas Zaļais jahtklubs” valdes loceklis.