Informācija par domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem, domes pieņemtie dokumenti un sēžu audioieraksti, attīstības plānošanas dokumenti, teritorijas plānošanas dokumenti un ierobežotas pieejamības informācijas saraksts.