Ķemeru ūdenstornis

SLĒGTS. APMEKLĒTĀJIEM ATVĒRTS NO 29. APRĪĻA LĪDZ 29. OKTOBRIM. 

No ūdenssaimniecības līdz kultūras un tūrisma pakalpojumiem

Ķemeru ūdenstornis ir nacionālas nozīmes arhitektūras piemineklis, celts 1929. gadā. Atjaunojot vēsturisko ūdenstorni, saglabāta tā pamatfunkcija – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana; izveidots tūrisma informācijas centrs un ekspozīcija. 

Pirmajā stāvā lielformāta ekrānā var vērot 360 grādu panorāmas skatu no ūdenstorņa augšas. Izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kur apmeklētāji var interaktīvā veidā iegūt informāciju par Ķemeru kūrortu un tā vēsturi, uzzināt par Latvijas personībām, kuru dzīve un darbība saistīta ar Ķemeriem un Jūrmalu.

Ceturtajā stāvā iekārtota mainīgās ekspozīcijas telpa jeb mākslas galerija, kas paredzēta kā platforma daudzveidīgām reģiona mākslinieku daiļrades izpausmēm un nelielai atpūtai pirms došanās uz torņa jumta. Telpā ir uzstādīts muzikālais soliņš, kas atskaņo klasiskās mūzikas skaņdarbus, un fotostends, kas sniedz iespēju apmeklētājiem uzņemt vēsturiskā vidē veidotus fotopašportretus.

Uz torņa jumta 42 metru augstumā ir izvietoti tālskati, atpūtas sols, kā tas bija vēsturiski, un norādes uz reģionā esošiem nozīmīgiem apskates objektiem. Tā ir augstākā publiski pieejamā skatu platforma reģionā.

 • Apmeklētājiem pirms Torņa apmeklējuma ir pienākums izlasīt Torņa apmeklējuma noteikumus, stingri ievērot visas aizlieguma, drošības, informācijas zīmju prasības, nekādā veidā neapdraudēt sevi un citus Torņa apmeklētājus.
 • Bērni vecumā līdz 14 gadiem Torņa skatu platformas var apmeklēt tikai pieaugušo pavadībā, bērni līdz 6 gadiem – tikai pieaugušo pavadībā pie rokas.
 • Kategoriski aizliegts apmeklēt Torni alkoholisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, lietot alkoholiskos vai citas apreibinošās vielas, atrodoties Tornī.
 • Apmeklējuma laikā aizliegts ēst līdzpaņemto ēdienu.
 • Augšējās skatu platformas (augstums 42 metri) apmeklējums ir iespējams, tikai veicot rezervāciju. Rezervācija var tikt atcelta, ja apmeklētājs kavē rezervācijā noteikto laiku vairāk kā 10 minūtes.
 • Uz augšējās skatu platformas vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki (neatkarīgi no vecuma). Augšējās skatu platformas nav ieteicams apmeklēt bērniem līdz 6 gadu vecumam, kā arī, ja apmeklētajam ir slikta pašsajūta, veselības problēmas, bailes no augstuma vai pārvietošanās ierobežojumi.
 • Kategoriski aizliegts kāpt uz Tornī esošajām konstrukcijām, pārkārties, līst cauri, iziet ārpus norobežojumiem.  
 • Kāpjot pa kāpnēm, jābūt uzmanīgiem un jāievēro piesardzība. Kāpjot augšup, jāpārliecinās, vai kāds nekāpj lejā. Priekšroka jādod tiem, kuri kāpj lejā!
 • Aizliegts atrasties uz platformām negaisa vai stipra vēja laikā vai sliktos laika apstākļos.
 • Aizliegts ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus – suņus-pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem.
 • Torņa telpās tiek veikta videonovērošana.
 • Torņa darbinieki ir tiesīgi brīdināt par konstatēto pārkāpumu un sekām, izraidīt no telpām personas, kuras neievēro vai arī pēc brīdinājuma atsakās ievērot šos noteikumus, kā arī pieaicināt policiju, radušos konfliktu risināšanai. 
 • Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par personīgo mantu, savu un bērnu un/vai pavadāmo personu drošību un uzvedību.
 • Par Torņa konstrukciju bojājumiem, apmeklētāju neatbilstošu uzvedību vai jebkuriem šo noteikumu pārkāpumiem apmeklētājs informē Torņa darbiniekus.
Apmeklētājiem atvērts Ķemeru ūdenstornis

Ķemeru vēsturiskais parks – valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis

Parka infrastruktūru veido tā

 • pastaigu celiņu tīkls ar labiekārtojumu – izvietots vairāk nekā 180 atpūtas soliņu,
 • bagātīgi apstādījumi – vairāk nekā 5000 rožu un hortenziju stādījumi un gandrīz 20 tūkstoši krāšņumaugu, kas parka apmeklētājus priecē visu gadu. Iestādīts vairāk nekā 500 koku, tostarp ierīkota liepu stādījumu aleja,
 • 12 romantiski tiltiņi pār Vēršupīti, kas plūst cauri parkam, paviljoni un rotondas,
 • Paviljoni:
  • romantiskā Mīlestības saliņa ar paviljonu-rotondu – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis;
  • sēravota paviljons;
  • divi jauni paviljoni - nojumes parka teritorijā.
 • mazās arhitektūras formas – vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi:
  • akmens skulptūra “Ķirzaciņa”, no kuras iztek sērūdens avots,
  • izveidota akmens skulptūra “Vardīte”, kur ierīkots dzeramā ūdens brīvkrāns,
  • godinot personības, kam bijusi nozīmīga loma Ķemeru kūrorta izveidē un darbībā, atjaunota 1861. gadā veidotā piemiņas zīme – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem.

Uzbūvēts arī jauns rotaļu laukums ar nojumi aktivitātēm bērniem, pie rotaļu laukuma ierīkots garšaugu labirints ar vairāk nekā 300 garšaugiem, tādējādi ne tikai saglabājot parka rekreācijas funkciju, bet papildinot to atbilstoši mūsdienu vajadzībām.