SIA "Jūrmalas siltums" ēka

Galvenās funkcijas

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” uz licenču pamata veic:

  • siltumenerģijas ražošanu;
  • siltumenerģijas pārvadi un sadali;
  • siltumenerģijas realizāciju;
  • ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi, remontu un montāžu,
  • siltumtīklu remontu un montāžu.

SIA „Jūrmalas siltums” minētos pakalpojumus sniedz gan fiziskām, gan juridiskām personām uz savstarpēji noslēgtu līgumu pamata. Par siltumenerģijas piegādi un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpošanu SIA „Jūrmalas siltums” līgumus slēdz tikai ar ēku īpašnieku vai valdītāju.

Pamatkapitāla lielums: EUR 5 477 111 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgāde) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;
  2. Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras modernizācija;
  3. Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana Jūrmalas pašvaldības teritorijā.