Labklājības pārvaldes ēka

Jūrmalas Labklājības pārvalde

labklajibas.parvalde [at] jurmala.lv

Galvenie uzdevumi

 • sniedz pašvaldības iedzīvotājiem profesionālus sociālā darba pakalpojumus un atbalstu, izmantojot sociālā darba metodes;
 • organizē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, pamatojoties uz personu vajadzību un resursu profesionālu novērtēšanu;
 • sekmē dažādu iedzīvotāju grupu ar kopīgām vērtībām, interesēm, vajadzībām apvienošanos, sniedzot iespēju apmainīties ar domām, viedokļiem, pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un palīdzētu iekļauties sabiedrībā;
 • sekmē veselības aprūpes pieejamību un nodrošina veselību veicinošo un sociālās integrācijas pasākumu norisi pašvaldības iedzīvotājiem;
 • koordinē un veic bērnu un jauniešu likumpārkāpumu un riska uzvedības profilakses darbu sadarbībā ar to likumiskajiem pārstāvjiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, Pašvaldības policiju, Valsts probācijas dienestu un citām iestādēm un organizācijām;
 • veicina vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem;
 • veicina atkarību profilakses darbu pašvaldībā;
 • nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā un pieņem lēmumus par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu izmaiņām vai anulēšanu;
 • sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Nodaļas:

 • Sociālais dienests
 • Administratīvā nodaļa, LP struktūrvienība,
 • Finanšu nodaļa,
 • Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa,
 • Projektu koordinatori,
 • Veselības aprūpes nodaļa,
 • Dzīvokļu nodaļa.