Ēka Muižas ielā 19

Novērtējot Jūrmalas kultūrvēsturisko namu īpašnieku ieguldījumu pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā, Jūrmalas pašvaldība konkursa veidā katru gadu piešķirs Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas. Konkursa komisija  ik gadu novērtēs kultūrvēsturiskās ēkas, kuras atjaunotas, pārbūvētas vai restaurētas un nodotas ekspluatācijā iepriekšējā gada laikā.

Par viskvalitatīvāk atjaunotajām vai pārbūvētajām ēkām piešķirtas piemiņas balvas, atzinības raksti un pirmo trīs vietu ieguvējiem - naudas balvas.

Lai veicinātu publiski pieejamu kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu, Jūrmalas pašvaldība jau vairākus gadus konkursa veidā piešķir līdzfinansējumu to atjaunošanai. Šo ēku atjaunošana konkursā netiks vērtēta.

Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums (2022. gada 17. februāra nolikums Nr. 18)

Dzintaru prospekts 41
Kolāža
Ēka Kāpu ielā
Ēka Vidus prospektā