Ēka Muižas ielā 19

Novērtējot Jūrmalas kultūrvēsturisko namu īpašnieku ieguldījumu pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā un saglabāšanā, Jūrmalas pašvaldība konkursa veidā katru gadu piešķirs Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas. Konkursa komisija  ik gadu novērtēs kultūrvēsturiskās ēkas, kuras atjaunotas, pārbūvētas vai restaurētas un nodotas ekspluatācijā iepriekšējā gada laikā. Šogad Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balvas tiks pasniegtas par viskvalitatīvāk atjaunotajām ēkām vai būvelementiem 2021. gadā.

Par viskvalitatīvāk atjaunotajām vai pārbūvētajām ēkām tiks piešķirti atzinības raksti, piemiņas balvas un naudas balvas: 1. vietai – 500 eiro, 2. vietai – 300 eiro un 3. vietai – 200 eiro. Komisija varēs piešķirt arī pateicības rakstu un piemiņas balvu par vislabāk atjaunoto dekoratīvo būvelementu vai to kopumu.

Lai veicinātu publiski pieejamu kultūrvēsturisko ēku saglabāšanu, Jūrmalas pašvaldība jau vairākus gadus konkursa veidā piešķir līdzfinansējumu to atjaunošanai. Šo ēku atjaunošana konkursā netiks vērtēta.

Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums (2022. gada 17. februāra nolikums Nr. 18)

Ēka Kāpu ielā
Ēka Vidus prospektā