Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu, darām zināmu, ka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, sākot no 2020. gada 1. decembra,  izdevusi sekojošus dokumentus.
Parādnieks ar dokumentiem var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.
Par laiku iepriekš vienoties telefoniski, zvanot uz Nodokļu nodaļas tālruņiem: 67093909, 67093895, 67093896,  67093958, 67093919.