Gatis Truksnis

Gatis Truksnis

domes priekšsēdētājs
Ritas Sproģes foto

Rita Sproģe

priekšsēdētāja vietniece, Kultūras komitejas priekšsēdētāja
J.Lediņš

Jānis Lediņš

priekšsēdētāja vietnieks pilsētsaimniecības jautājumos, Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs