1. iepirkuma sūdzību iesniegšanas mehānismu regulē Publisko iepirkumu likuma IX nodaļa “Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras pārkāpumiem” likumi.lv/ta/id/287760#p68;
  2. Informācija par iepirkuma sūdzību izskatīšanu atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē info.iub.gov.lv/lv/meklet/pt/complaint