1. Iepirkuma sūdzību iesniegšanas mehānismu regulē Publisko iepirkumu likuma IX nodaļa “Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras pārkāpumiem”.
  2. Informācija par iepirkuma sūdzību izskatīšanu atrodama Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē info.iub.gov.lv/lv/meklet/pt/complaint