Galvenie uzdevumi

 • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;
 • veicina profesionālās ievirzes, interešu izglītības, mūžizglītības un pieaugušo neformālās izglītības pieejamību;
 • izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
 • nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veic iekļaujošās izglītības atbalsta darbību;
 • sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību izglītības procesa nodrošināšanā pašvaldības izglītības iestādēs;
 • pārrauga bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā;
 • izstrādā, ievieš un aktualizē sporta jomas attīstības plānošanas dokumentus, kā arī sniedz regulāras atskaites par to izpildes apjomu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.

Dokumenti

Kontakti  

Nodaļas:

 • Attīstības plānošanas nodaļa,
 • Skolvadības nodaļa,
 • Sporta un labbūtības nodaļa,
 • Metodiskā atbalsta nodaļa.

Jūrmalas Izglītības pārvalde

edgars.berzins [at] jurmala.lv