Darbība

Jūrmalas Izglītības padome ir Jūrmalas domes izveidota konsultatīva institūcija, kas līdzdarbojas izglītības jautājumu risināšanā ar padomdevēja tiesībām. 

Padomes darbības mērķis ir veicināt Jūrmalas valstspilsētas iedzīvotāju līdzdalību lēmumu, kas skar izglītības jomu, pieņemšanas procesos, veidojot sadarbību starp sabiedrību, domi un izglītības iestādēm.

Sastāvs

Padomes priekšsēdētāja – Edīte Kalniņa

Izglītības iestādes nosaukums Vārds, uzvārds
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs Karina Štālmane
Jūrmalas Mākslas skola Dace Starka
Jūrmalas Mūzikas vidusskola Kristīne Ojala
Jūrmalas Jaundubultu vidusskola Aleksejs Kovaļevskis
Jūrmalas Kauguru vidusskola Artūrs Āriņš
Jūrmalas Mežmalas vidusskola Andrejs Kurjanovičs
Jūrmalas pamatskola Irina Fjodorova
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” Gaļina Surgela
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” Aija Laizane
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara” Marita Šteimane
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte” Nataļja Oļengoviča
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Ina Simakina
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” Ina Neilande
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” Renata van den Berga
Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa" Agnese Voicehovska
Jūrmalas Valsts ģimnāzija Uldis Antoņevičs
Jūrmalas Majoru vidusskola Evita Ostrovska
Jūrmalas Pumpuru vidusskola Diāna Rožkalne
Jūrmalas Slokas pamatskola Ivo Pūris
Jūrmalas Ķemeru pamatskola Agnese Balandiņa

Dokumenti

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums (2016. gada 25. februāra nolikums Nr. 6)