Padomes uzdevumi izglītības jomā

  • piedalīties ilgtermiņa izglītības attīstības koncepcijas apspriešanā,
  • analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,
  • sniegt viedokli un ieteikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,
  • veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas plānošanas dokumentu projektu izstrādes procesā,
  • aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

Sastāvs

Padomes priekšsēdētāja – Edīte Kalniņa (Lielupes pamatskola)

Izglītības iestādes nosaukums Vārds, uzvārds
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs Karina Štālmane
Jūrmalas Mākslas skola Dace Starka
Jūrmalas Mūzikas vidusskola Kristīne Ojala
Jūrmalas Jaundubultu vidusskola Aleksejs Kovaļevskis
Jūrmalas Kauguru vidusskola Artūrs Āriņš
Jūrmalas Mežmalas vidusskola Andrejs Kurjanovičs
Jūrmalas pamatskola Irina Fjodorova
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” Gaļina Surgela
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” Aija Laizane
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Madara” Marita Šteimane
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārīte” Nataļja Oļengoviča
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” Ina Simakina
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” Ina Neilande
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” Renata van den Berga
Jūrmalas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa" Agnese Voicehovska
Jūrmalas Valsts ģimnāzija Uldis Antoņevičs
Jūrmalas Majoru vidusskola Evita Ostrovska
Jūrmalas Pumpuru vidusskola Diāna Rožkalne
Jūrmalas Slokas pamatskola Ivo Pūris
Jūrmalas Ķemeru pamatskola Agnese Balandiņa

Dokumenti

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums (2016. gada 25. februāra nolikums Nr. 6)