Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” Projekta aktivitātes Pludmales (24.206 km)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
   Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” projekts „Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā/ Free Wi-Fi network for Jurmala city” Projekta aktivitātes Tiek uzstādīti…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākums “Profesionāla sociālā darba…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu…