Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.11.2023.
  Projekta apraksts: Projekta ietvaros Jūrmalas valstspilsētas teritorijā, dabas parkā “Ragakāpa” un tā apkārtnes pelēkajās kāpās tiks organizētas talkas, veikti biotopu kopšanas un kāpu atjaunošanas darbi -  priežu un citu nelielu koku un krūmu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  16.06.2023.
    Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansēts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā". Apraksts Projektā paredzēts uzlabot energoefektivitāti pašvaldību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.04.2023.
  Apvārsnis Eiropa 2021–2027 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” projekts “Inovatīvi mobilitātes risinājumi zaļai un drošai pilsētvidei”. Apraksts Projekta ietvaros tiks veidota drošības uzlabošanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā 2021.gadā” Projekta aktivitātes Pludmales (24.206 km)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  ESF
  Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju…