Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā

Par darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Bolderājas ielā 18, Jūrmalā
Skatīt vairāk