Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas kultūras centrs nodrošina Jūrmalas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Jūrmalas kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu.

Vairāk informācijas šeit.