Jūrmalas kultūras centrs

Jūrmalas kultūras centrs nodrošina Jūrmalas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un Jūrmalas kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu.