Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" ēka

Galvenās funkcijas

 1. īslaicīgā un ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija;
 2. sociālā un veselības aprūpe;
 3. aprūpe personām ar garīgās veselības traucējumiem;
 4. paliatīvā aprūpe;
 5. ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi – fizioterapeits, podologs;
 6. ēdināšanas pakalpojumi.

Vispārējie stratēģiskie mērķi

 1. Sociālas aprūpes pakalpojumu attīstība un pieejamības nodrošināšana;
 2. Sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 857 960 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process