Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" ēka

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ir sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 19.12.2005., Ārstniecības pakalpojumu reģistrā kopš 11.11.1994.

Centra  pakalpojumu virzieni:

 1. īslaicīgā un ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija;
 2. sociālā un veselības aprūpe;
 3. aprūpe personām ar garīgās veselības traucējumiem;
 4. paliatīvā aprūpe;
 5. ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi – fizioterapeits, podologs;
 6. ēdināšanas pakalpojumi.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Sociālas aprūpes pakalpojumu attīstība un pieejamības nodrošināšana;
 2. Sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 857 960 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process