Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" ēka

Darbība un pakalpojumi (maksas pakalpojumi):

 • veselības aprūpes un  sociālās aprūpes nodaļa,
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa,
 • pansionāta nodaļa (slimniekiem ar garīga rakstura traucējumiem);
 • dienas stacionārs,
 • mājas aprūpe,
 • zobārstniecība,
 • ultrasonogrāfija,
 • fizioterapeita un fizikālās terapijas pakalpojumi,
 • podiatra (nagu kopšanas) pakalpojumi;
 • atelpas brīža pakalpojums.

Papildu piedāvājumi

 • specializētā transporta pakalpojumi smagu slimnieku pārvadāšanai,
 • profesionālās tālākizglītības un pilnveides iespējas piedāvā struktūrvienība "Praktikums", reģistrēta Latvijas Republikas izglītības iestāžu reģistrā. Ārstniecības personām, pedagogiem un sociālā darba speciālistiem ir iespējas apgūt 44 dažādas izglītības programmas, kā arī iegūt 2.līmeņa profesionālo kvalifikāciju valsts licencētā programmā.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 759 734 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;
 2. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība.