Jūrmalas iedzīvotāja karte nodrošina kartes lietotājiem braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas autobusos, piekļuvi izglītības iestādēs, kurās uzstādīta piekļuves kontroles sistēma, kā arī atvieglojumu saņemšanu un priekšrocības vairākās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās Jūrmalā.