Jauniešu tautas deju kolektīvs "Zālīte"
Jūrmalas Kultūras centra jauniešu tautas deju kolektīvs "Zālīte".

Jūrmalas Kultūras centrs veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu klāstu un nodrošina tā pieejamību sabiedrībai; sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti kultūras procesos; sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti nacionālās kultūras vērtību - Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā.

Dalība visos kolektīvos ir bez maksas.

Tālrunis uzziņām par Jūrmalas Kultūras centra radošo kolektīvu darbību + 371 67762403 (darbdienās no plkst. 13.00 līdz 18.00).