Galvenie uzdevumi

  • veido un īsteno vienotu pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiju;
  • izstrādā un realizē detalizētu IKT attīstības un rīcības plānu atbilstoši IKT stratēģijai un citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem, lēmumiem un rīkojumiem;
  • ievieš, uztur un attīsta nepieciešamo IKT infrastruktūru un informācijas sistēmas pašvaldības, tās struktūrvienībās un pašvaldības padotībā esošo iestāžu funkciju un to veicamā darba atbalstam;
  • piedalās informācijas sabiedrības veidošanas procesā, nodrošinot pašvaldības atpazīstamību kā radošu informācijas sabiedrības attīstīšanas līderi.

Dokumenti

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums (2014. gada 18. decembra nolikums Nr. 25)

Kontakti