Galvenie uzdevumi

  • Līdzdarbojas veidošanā un īsteno vienotu pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) stratēģiju saskaņā ar pašvaldības stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem;
  • Izstrādā un realizē detalizētu IKT attīstības un rīcības plānu atbilstoši IKT stratēģijai, un citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem, lēmumiem un rīkojumiem.
  • Ievieš, uztur un attīsta nepieciešamo IKT infrastruktūru un informācijas sistēmas pašvaldības funkciju un veicamā darba atbalstam;
  • Nodrošina pašvaldībai IKT pakalpojumus un elektroniskās informācijas apriti saskaņā ar pašvaldības funkcionālajām vajadzībām un perspektīvās attīstības plāniem.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums (2022. gada 17. ferbruāra nolikums Nr. 8)

Kontakti 

Nodaļas:

  • sistēmu nodrošinājuma nodaļa;
  • tehniskās uzturēšanas nodaļa.