SIA "Jūrmalas slimnīca" ēka

Galvenās funkcijas

Nodrošina veselības aprūpi Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem:

  • neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  • ambulatoro medicīnisko palīdzību;
  • stacionāro medicīnisko palīdzību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" ir lokāla daudzprofilu slimnīca, dibināta 1949.gadā un ir vairākkārtēji paplašināta. Līdz 2007.gada 8.jūnijam darbojās ar nosaukumu "Bulduru slimnīca".

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;
  2. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība

Pamatkapitāla lielums: EUR 6 617 607
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

    • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
    • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.