SIA "Jūrmalas slimnīca" ēka

Galvenās funkcijas

Nodrošina veselības aprūpi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem:

  • neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  • ambulatoro medicīnisko palīdzību;
  • stacionāro medicīnisko palīdzību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" ir lokāla daudzprofilu slimnīca, dibināta 1949.gadā un ir vairākkārtēji paplašināta. Līdz 2007.gada 8.jūnijam darbojās ar nosaukumu "Bulduru slimnīca".

Pamatkapitāla lielums: EUR 6 109 227 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;
  2. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība.