SIA "Jūrmalas slimnīca" ēka

Galvenās funkcijas

Nodrošina veselības aprūpi Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem:

 • neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • ambulatoro medicīnisko palīdzību;
 • stacionāro medicīnisko palīdzību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca" ir lokāla daudzprofilu slimnīca, dibināta 1949.gadā un ir vairākkārtēji paplašināta. Līdz 2007.gada 8.jūnijam darbojās ar nosaukumu "Bulduru slimnīca".

  Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;
  2. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība

  Pamatkapitāla lielums: EUR 6 617 607
  Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
  Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

   • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
   • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.