Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžets

Informācija par budžeta ienākumiem, plānotajiem izdevumiem un saistību apmēru.
Skatīt vairāk

Atalgojums

Informācija par darba samaksas sadalījumu atbilstoši amatu grupām.
Skatīt vairāk

Ziedojumi

Informācija par saņemtajiem, izlietotajiem ziedojumiem un naturālā veidā saņemtiem dāvinājumiem
Skatīt vairāk