Konkursa mērķis ir izcelt pilsētas sakoptākos īpašumus un pateikties to čaklajiem saimniekiem par rūpēm, ko viņi iegulda tīkamas un harmoniskas vides radīšanā savos dārzos, kas papildina Jūrmalas ainavu daudzveidību.

Savas teritorijas konkursam var pieteikt īpašnieki, valdītāji vai turētāji, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības, kā arī uzņēmumi, kas apsaimnieko vai ir izveidojuši privātas teritorijas labiekārtojumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir piekritis dalībai konkursā.