Jūrmalas Centrālā bibliotēka

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēku krājumus veido aptuveni 143 000 vienību.

Vairāk informācijas šeit.