Kauguru veselības centra ēka

Galvenās funkcijas

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" veic primāro un sekundāro veselības aprūpi – iedzīvotāju primārā veselības aprūpe, diagnostika, ārstēšana, veselības aprūpe mājās - saskaņā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 2000. gada 23. augusta rīkojumu Nr.240 ”Par primārās veselības aprūpes organizācijas un apmaksas kārtību”.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;
  2. Veselīga dzīvesveida veicināšana

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 407 918 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

    • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
    • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.