Kauguru veselības centra ēka

Galvenās funkcijas

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" veic primāro un sekundāro veselības aprūpi - iedzīvotāju primārā veselības aprūpe, diagnostika, ārstēšana, veselības aprūpe mājās - saskaņā ar Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 2000. gada 23. augusta rīkojumu Nr.240 ”Par primārās veselības aprūpes organizācijas un apmaksas kārtību”.

Pakalpojumi

 • ģimenes ārstu, pediatru, kardiologa, ķirurga, urologa, ginekologa, psihiatra, neirologa, oftalmologa, otolaringologa, dermatovenerologa izmeklēšana, ārstēšana, profilakse, konsultācijas;
 • funkcionālā diagnostika;
 • fizikālā terapija;
 • laboratorijas izmeklējumi;
 • radioloģijas izmeklējumi;
 • ultrasonogrāfija;
 • mammogrāfija;
 • injekcijas, infūzijas;
 • veselības aprūpe mājās;
 • zobārstniecība – izmeklēšana, konsultācijas, ārstēšana, profilakse, zobu ekstrakcijas – maksas pakalpojums, bērniem līdz 18 g.vecumam - bezmaksas;
 • mutes veselības centrs – zobu higiēnista pakalpojumi: maksas pakalpojums, bērniem līdz 18 g.vecumam – bezmaksas;
 • maksas pakalpojumu sniegšana pirmsārsta kabinetā;
 • vakcinēšanas kabinets:
  • pretgripas vakcīna – maksas pakalpojums;
  • vakcīna pret ērču encefalītu – maksas pakalpojums;
  • vakcīna pret difteriju – bezmaksas pakalpojums.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un attīstība;
 2. Veselīga dzīvesveida veicināšana

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 407 918 
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.