Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas ēka

Galvenie uzdevumi

  • likumpārkāpumu profilakse,
  • Jūrmalas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole,
  • diennakts informācijas saņemšana par likuma pārkāpumiem un izsaukumu apkalpošana, kas saistīta ar pārkāpumu novēršanu,
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana,
  • caurlaižu režīma kontrole iebraukšanai pilsētas teritorijā,
  • transporta līdzekļu  stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole,
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
  • glābšanas darbu veikšana uz ūdens un ledus.