CleanR auto

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalā nodrošina vides pakalpojumu sniedzējs "Clean R". 

No 2019. gada 10. jūnija tarifs par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 113,41 EUR (ieskaitot PVN), iepriekšējo 108,16 EUR (ieskaitot PVN) vietā.

Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir jānoslēdz katram Jūrmalas privātmājas iedzīvotājam, vasarnīcu īpašniekam, uzņēmējam, daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotājam, kā arī viesnīcām, kafejnīcām.

Iedzīvotājiem, kuri dzīvo privātmājā vai rindu mājā, minimālais sadzīves atkritumu izvešanas biežums ir divas reizes mēnesī. Daudzdzīvokļu ēkām minimālais atkritumu izvešanas biežums ir vienu reizi nedēļā. Vasarnīcu, vasaras māju vai citu ēku, kurās īpašnieki uzturas īslaicīgi, īpašniekiem tiek piedāvāta iespēja slēgt sezonas līgumu. Atkritumi tiek izvesti tajā laikā, kad īpašnieki uzturas īpašumā. Grafiks par atkritumu izvešanu tiek saskaņots individuāli ar īpašnieku vai apsaimniekotāju.

Zaļajiem jeb dārza atkritumiem, neregulārām atkritumu izvešanas reizēm un papildu atkritumu savākšanai jūrmalniekiem ir iespēja iegādāties atbilstošus, speciāli marķētus atkritumu maisus, kuru cenā ir iekļauta atkritumu izvešana. Atkritumu izvešanas dienā tos jānovieto blakus pilnajam konteineram. Maisus var iegādāties "Clean R" klientu apkalpošanas centrā. 

Clean R klientu apkapošanas centrs Jūrmalā:

adrese: Fabrikas ielā 11, Slokā, LV-2011
tālrunis: 67111001
e-pasts: kc@cleanr.lv .
darba laiks: darba dienās plkst. 8.30–12.00 un 12.30–17.00
tīmekļa vietne: www.cleanr.lv
www.facebook.com/cleanr

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra” 

Jūrmalas atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijas adrese: Ventspils  šosejā 61 (iepretim būvmateriālu veikalam „Kurši”)
tālrunis: 29475008
darba laiks: pirmdiena plkst. 8.00–19.00
trešdiena–piektdiena plkst. 8.00–18.00
sestdiena, svētdiena plkst.8.00–15.00

AS „Latvijas Zaļais punkts" 

sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet "Latvijas Zaļais punkts" finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā. Savāktie materiāli tiek pārstrādāti vērtīgās izejvielās.