Jūrmalas kapi kapliča

Jūrmalas kapi

info [at] jurmalaskapi.lv

Galvenās funkcijas

Iestādes funkcija ir nodrošināt pašvaldības īpašumā esošo kapsētu izveidošanu, uzturēšanu un kapsētu pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu.

Apbedīšanas pakalpojumu noformēšanai jāuzrāda sekojoši dokumenti:

  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta miršanas apliecība;
  • ja nelaiķis tiek glabāts ģimenes kapa vietā – lēmums par zemes iecirkņa lietošanas tiesību piešķiršanu;
  • personu apliecinošs dokuments (pase).