Ķemeru nacionalā parka skatu tornis

Ķemeru nacionālais parks (ĶNP) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija, kas izveidota 1996.gadā ar mērķi saglabāt šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās vērtības, minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, dabas tūrismu un vides izglītību.

ĶNP kopējā teritorija ir 38 165 ha sauszemes un 1954 ha jūras akvatorijas. Jūrmalas administratīvajā teritorijā ietilpst 3243,8 ha no parka kopējās teritorijas. ĶNP teritorijā starptautiska bioloģiskā nozīme ir pārmitriem mežu masīviem (Vēršupītes slapjajām melnalkšņu, bērzu un egļu mežaudzēm, Slocenes slapjajiem mežiem, Slokas ezera dumbrājiem), nacionāla nozīme – Slokas ezeram un tam pieguļošajām pļavām un purviem. 2001.gadā ir izstrādāts parka dabas aizsardzības plāns.

ĶNP piedāvā īpaši izstrādātus ekotūrisma maršrutus.

Saullēkts Lielajā Ķemeru tīrelī
Ķemeru tīreli klāj rudens vēstneši – virši