Galvenie uzdevumi 

  • veic pašvaldības un domes finanšu operāciju grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot un iegrāmatojot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;
  • veic pašvaldības un domes finanšu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
  • veic uzskaiti par pašvaldības institūciju norēķinu kontos esošo naudas līdzekļu kustību;
  • nodrošina pašvaldības un domes finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, atbilstoši piešķirtiem budžeta līdzekļiem un attaisnojuma dokumentiem;
  • nodrošina savlaicīgus norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši attaisnojuma dokumentiem;
  • nodrošina Eiropas Savienības finansēto projektu grāmatvedības uzskaiti;
  • organizē kases darbu naudas saņemšanai un izsniegšanai.

Dokumenti

Centralizētās grāmatvedības nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 31)

Kontakti  

Kases darba laiks
pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena – ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Pieņemšanas laiks pie speciālistiem
pirmdiena plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Centralizētā grāmatvedība

inara.kundzina [at] jurmala.lv