Abalvojumu mērķis ir novērtēt un izteikt atzinību par nopelniem un nozīmīgu devumu Jūrmalas attīstībā, Jūrmalas vārda popularizēšanā, par mūža ieguldījumu un īpašu pilsonisko iniciatīvu.