Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā. Civilās aizsardzības sistēmas organizācijas pamatā ir teritoriju sadarbības princips. Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir:

 1. nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošību;
 2. pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā;
 3. savlaicīgi prognozēt katastrofas draudus;
 4. plānot un savlaicīgi veikt preventīvos pasākumus;
 5. sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem un mazināt kaitējumu, ko katastrofa radījusi vai var radīt cilvēkiem, videi un īpašumam;
 6. plānot un veikt atjaunošanas pasākumus;
 7. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt un saņemt starptautisko palīdzību;
 8. atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš.
  Civilās aizsardzības plāns

   Par Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu (2022.gada 27.janvāra lēmums Nr.4)

  • Civilās aizsardzības plānā ir sniegta informācija par katastrofu pārvaldīšanas uzdevumiem – veiktajiem katastrofas risku novērtējumiem, apzinātajiem preventīvajiem, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem un apzinātajiem un plānotajiem resursiem katastrofas pārvaldīšanā.
  • Plānā ir:
   • apskatītas katastrofas, kas ir saistītas ar  ēku un būvju sabrukšanu, avāriju siltumapgādes, ūdensapgādes, notekūdeņu vai kanalizācijas sistēmā.
   • apkopota informācija, kā pašvaldības dome nodrošinās iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi.