Ķemeru ev. lut. baznīca
1897. gadā uzcelta Ķemeru luterāņu baznīcas ēka, arhitekts Heinrihs Šēls (1829-1901), valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, pirmā mūra ēka Ķemeru kūrortā.