Galvenie uzdevumi

  • reģistrē laulību; 
  • reģistrē dzimšanas faktu; 
  • reģistrē miršanas faktu; 
  • reģistrē laulības, kas noslēgtas pie Civillikuma 51.pantā norādīto konfesiju garīdzniekiem; 
  • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanas, papildināšanas, labošanas lietas, sagatavot atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem;
  • pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
  • pieņem iesniegumus un sagatavotdokumentus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai, tos iesniedzot departamentam;
  • atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulē, papildina un labo civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem.

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 30)

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nodevām (2020. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 40)

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem (2019. gada 21. februāra lēmums Nr. 53)