Jūrmalas panorāma

Jūrmalas priekšrocība, salīdzinot to ar citām Latvijas un Baltijas jūras piekrastes pilsētām, ir unikālie dabas un kultūrvēsturiskie resursi:

  • Rīgas jūras līcis, Lielupe, Jūrmalas ezeri;
  • lieliska 24,2 km gara balto kvarca smilšu pludmale;
  • priežu mežaudzes;
  • kultūrvēsturiskais mantojums – vēsturiskā koka arhitektūra, mākslas vēstures pieminekļi un to tradicionālā vide;
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – Ķemeru nacionālais parks, dabas parks „Ragakāpa”, dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas", kas ir Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidotā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 sastāvā;
  • dabiskās ar sēru un ģipsi mineralizētās balneoloģiskās kūdras dūņas Ķemeros;
  • četru veidu minerālūdens avoti;
  • ainaviskā un bioloģiskā daudzveidība.