Problēma

Kontakti

Atbildīgais

Sabiedriskās kārtības, automašīnu apstāšanās, stāvēšanas un citi pārkāpumi

8448

+371 29444810 (24/7) 

Jūrmalas pašvaldības policija

Bojājumi publiskajā infrastruktūrā  (ierīces bērnu rotaļu laukumos, soliņi, atkritumu urnas u.c.) 

+371 20208910
+371 6709 3968 (darba laikā)

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Atkritumu izmešana tam neparedzētās vietās 

+371 67093930
+371 67093985
ralda.berzina@jurmala.lv

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Ielu apgaismojums 

+371 67762550 (dispečeri), 
gaisma@jurmalasgaisma.lv

SIA “Jūrmalas gaisma”

Nolūzuši un nokaltuši koki, lieli zari (publiskajos apstādījumos)

+371 28663250
+371 27182046

+371 67093862
anna.siatkovska@jurmala.lv
lasma.strautina@jurmala.lv
atis.sapronovs@jurmala.lv

Mežsaimniecības nodaļa

Ūdensapgādes, notekūdeņu, kanalizācijas bojājumi, darbības pārtraukumi 

80205004 (24/7), 
info@jurmalasudens.lv 

SIA “Jūrmalas ūdens”

Avārija siltumapgādes sistēmās 

+371 67147141
+371 26146296 (operatori), 
info@jurmalassiltums.lv

SIA “Jūrmalas siltums”

Bīstamas vietas uz brauktuvēm, ietvēm u.c.  (bedres, ceļa zīmju bojājumi u.tml.) 

+371 26142057
satiksme@jurmala.lv 

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa

Sabiedriskais transports 

+371 67113322
info@jurmalassatiksme.lv 

SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Klaiņojoši mājdzīvnieki

+371 26352774
+371 26134093
slokaspat@inbox.lv 

Slokas patversme

Par bojājumiem infrastruktūrā un saimnieciskām problēmām Jūrmalā var operatīvi ziņot arī pašvaldības sociālajos tīklos, nosūtot ziņu ar  fotogrāfiju un atrašanās vietas koordinātēm.

Par nelaimes gadījumiem ziņojiet valsts operatīvajiem dienestiem

112 – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienotais numurs ārkārtējiem notikumiem
110 – Valsts policija
113 – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
114 – Gāzes avārijas dienests

Civilā aizsardzība