Domes ēka vasarā

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība ir atvasināta publiska persona, kas savas autonomās un uzdotās kompetences ietvaros īsteno vietējo pārvaldi nedalītā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts lēmējorgāns Jūrmalas dome, kas sastāv no 15 deputātiem. Domei ir padota Pašvaldības administrācija, kas ir institūciju kopums apvienots vienotā hierarhiskā sistēmā, ko veido Pašvaldības iestādes un amatpersonas

Jūrmalas domes priekšsēdētāja ir Rita Sproģe, pašvaldības izpilddirektors – Edgars Stobovs.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (2021. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr. 49)