SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""" logo

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 252 754
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 0,20339%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Edgars Stobovs

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Sabiedriskā pakalpojuma (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;
  2. Atkritumu savākšanas sistēmas pilnveide.
  • Gada pārskati
  • Veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi un nodokļu maksājumi)