SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra""" logo

  Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Sabiedriskā pakalpojuma (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;
  2. Atkritumu savākšanas sistēmas pilnveide.

  Pamatkapitāla lielums: EUR 1 252 754
  Pašvaldības līdzdalības apmērs: 0,20339%
  Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

   • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
   • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.