Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Jūrmalas valstspilsētas administrācija izdevusi sekojošus administratīvos aktus (maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli).

Nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas telpās Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Par laiku iepriekš vienoties telefoniski, zvanot uz Nodokļu nodaļas tālruņiem: 67093937, 67093899,  67093977, 67093973.