Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Jūrmalas pilsētas dome izdevusi sekojošus administratīvos aktus (maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli).

Nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes telpās Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Par laiku iepriekš vienoties telefoniski, zvanot uz Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļas tālruņiem: 67093937, 67093899,  67093977, 67093973.