Projektu konkursa mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā, lai popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu un nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var nevalstiskas organizācijas, komersanti, pašvaldības (izņemot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības) iestādes un valsts iestādes vai institūcijas.

Pieteikumu iesniegšana 2023. gada projektu konkursā ir noslēgusies.

Aija Vosipa-Vasīte

vecākā referente
aija.vosipa.vasite [at] jurmala.lv