Darbība

Komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Sastāvs

Komisijas sastāvā ir lēmumpieņēmēji, pašvaldības un Valsts institūciju vadītāji, NVO pārstāvji un aktīvie jaunieši:

 • Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
 • Izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvis;
 • Uzņēmējdarbības attīstības nodaļas eksperts uzņēmējdarbības jautājumos; 
 • Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs; 
 • Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības pasākumu organizators;
 • Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas inspektors darbā ar nepilngadīgajiem; 
 • Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis; 
 • Kultūras nodaļas vadītājs;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles vadītājs;
 • Jūrmalas Izglītības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas Jauniešu domes priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvis; 
 • Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktors;
 • Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciālists;
 • Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis;
 • Jūrmalas Sabiedriskās padomes priekšsēdētājs.

Dokumenti