Darbība

Komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, veicinot jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Sastāvs

Komisijas sastāvā ir lēmumpieņēmēji, pašvaldības un Valsts institūciju vadītāji, NVO pārstāvji un aktīvie jaunieši:

 • Jūrmalas Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas Izglītības komitejas priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecākais eksperts;
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs; 
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītāja;
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājs;
 • Jūrmalas Labklājības pārvaldes sabiedrības veselības pasākumu organizators;
 • Jūrmalas pašvaldības policijas inspektors darbā ar nepilngadīgajiem; 
 • Jūrmalas Sporta servisa centra pārstāvis;
 • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Kultūras nodaļas vadītājs;
 • Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles pārstāvis;
 • Jūrmalas Izglītības padomes priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas Jauniešu domes priekšsēdētājs;
 • Jūrmalas Jauniešu domes pārstāvis;
 • Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra direktors;
 • Jaunatnes iniciatīvu centra vadītājs;
 • Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvis;
 • Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvās padomes pārstāvis.

Dokumenti

Protokoli