Kauguri no putna lidojuma

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina privatizēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības. Kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ir pārņēmuši dzīvokļu īpašnieki, dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja brīvi plānot un kontrolēt apsaimniekošanas izdevumus, slēdzot apsaimniekošanas līgumu ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju vai, ja nepieciešams, izvēlēties citu pārvaldnieku, kas atbilst dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku vēlmei.