Jūrmalas ūdens ēka

Darbība

 • nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā,
 • uztur un atjauno esošās komunikācijas un iekārtas,
 • uztur darba kārtībā ugunsdzēsības hidrantus,
 • veic pastāvīgu dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.

Pakalpojumi

 • Jaunu vai rekonstruējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, būvniecība, pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā.
 • Līguma noslēgšana.
 • Ūdens daudzuma uzskaite.
 • Notekūdeņu uzskaite.
 • Norēķini par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
 • Avāriju likvidēšana: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" lokalizē un likvidē pilsētas ielu tīklu avārijas, veicot tālākos remontus. Privātīpašnieka vai apsaimniekotāja teritorijā – tikai lokalizē avārijas, par remonta darbiem atbild ēkas, zemesgabala īpašnieks. SIA "Jūrmalas ūdens" piedāvā īpašniekiem vai māju apsaimniekotājiem noslēgt līgumu par objekta komunikāciju apkalpošanas avāriju gadījumā un vienoties ar sabiedrību par veicamo darbu apjomu pēc avāriju lokalizēšanas.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;
 2. Ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalā;
 3. Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 28 774 743
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs
Valdes loceklis: Mārtiņš Strazds
Valdes loceklis: Maksims Sidorovs

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.