Jūrmalas ūdens ēka

Galvenās funkcijas

 • nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā,
 • uztur un atjauno esošās komunikācijas un iekārtas,
 • uztur darba kārtībā ugunsdzēsības hidrantus,
 • veic pastāvīgu dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;
 2. Ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalā;
 3. Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 28 774 743
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs
Valdes loceklis: Mārtiņš Strazds
Valdes loceklis: Jānis Ķēniņš

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.