Galvenie uzdevumi

  • izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus Centrālās administrācijas struktūrvienību un pašvaldības padotībā esošo iestāžu iepirkumu organizēšanai un veikšanai;
  • veic iepirkumu procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai, sagatavojot iepirkumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pieprasījumiem;
  • veic centralizētos publiskos pašvaldības iepirkumus.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja nolikums (2022. gada 31. marta nolikums Nr. 20)

Kontakti 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Iepirkumu birojs

inga.avota [at] jurmala.lv