Jūrmalas Kultūras centrs sekmē sabiedrības radošo iniciatīvu un sociālās līdzdalības aktivitāti kultūras procesos; sekmē un atbalsta sabiedrības iesaisti nacionālās kultūras vērtību - Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā.

Dalība visos kolektīvos ir bez maksas.