Sociālo pakalpojumu centra "Kauguri" ēka

Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” dibināta 2021. gada 1. janvārī.

Galvenie pakalpojumi

  • dienas centra pakalpojumu bērniem,
  • dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
  • dienas centra pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti,
  • veselības veicināšanas pakalpojumus,
  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
  • krīzes centra pakalpojumus bērniem,

Struktūrvienības

Nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un veselības veicināšanas aktivitātes, kā arī iespēju saņemt konsultācijas par Jūrmalā pieejamo sociālo palīdzību un pakalpojumiem.