Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Nekavējoties
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

 • Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
 • Pakalpojums ietver
  • bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī;
  • sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
  • psiholoģisko palīdzību;
  • palīdzību izglītības apguvē un sociālo iemaņu attīstībā;
  • sadarbību ar citām institūcijām bērna un viņas ģimenes interesēs, bērna tiesību aizsardzībā.
 • Pakalpojums ir paredzēts astoņiem bērniem.
 • Lai saņemtu pakalpojumu, bērns personīgi, vecāku pavadībā, vai citu fizisku vai juridisku personu pavadībā jebkurā diennakts laikā ierodas „Paspārnē" un iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu.
 • Noskaidrojot bērna vajadzības, „Paspārne" lemj par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un trīs darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas „Paspārnē" paziņo Labklājības pārvaldei un Bāriņtiesai par bērna uzņemšanas faktu.

Uzziņas par pakalpojumu