Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Nekavējoties
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Apraksts

 • Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem no 2 līdz 18 gadu vecumam, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
 • Pakalpojums ietver
  • bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī;
  • sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,
  • psiholoģisko palīdzību;
  • palīdzību izglītības apguvē un sociālo iemaņu attīstībā;
  • sadarbību ar citām institūcijām bērna un viņas ģimenes interesēs, bērna tiesību aizsardzībā.
 • Pakalpojums ir paredzēts astoņiem bērniem.
 • Lai saņemtu pakalpojumu, bērns personīgi, vecāku pavadībā, vai citu fizisku vai juridisku personu pavadībā jebkurā diennakts laikā ierodas „Paspārnē" un iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu.
 • Noskaidrojot bērna vajadzības, „Paspārne" lemj par pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu un trīs darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas „Paspārnē" paziņo Labklājības pārvaldei un Bāriņtiesai par bērna uzņemšanas faktu.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu