Komitejas sēdes protokols pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv tiek ievietots trīs darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas.